2000 Euro voor taalmaatjes

Het Oranjefonds heeft de Stichting Gilde Gemeente Bergen Limburg 2000 Euro toegezegd om te kunnen starten met haar eerste project: SamenSpraak.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 31 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Het gilde wil mensen dichterbij elkaar brengen en beter integreren in de maatschappij. Het is er in principe voor iedereen, maar mensen met een achterstand die het harder nodig hebben verdienen natuurlijk een extra kans.

Hiervoor zal de stichting vrijwilligers werven en in contact brengen met mensen die ondersteuning nodig hebben. Er wordt gestart met een aantal projecten die uitgebreid zullen worden al naar gelang er behoefte aan is en de benodigde vrijwilligers hiervoor beschikbaar zijn.

Gilde Bergen start met de basis: de Nederlandse taal. Het beheersen van onze taal is een noodzaak die iedere anderstalige binnen onze samenleving zal onderschrijven. De stichting wil zogenaamde taalmaatjes inzetten waarmee de anderstaligen gesprekken voeren over alle dingen van het dagelijks leven, en daarmee een goede aanvulling zijn op het reguliere onderwijs. De anderstaligen zullen hierdoor in contact komen met mensen buiten hun vaste kring van lesgenoten die net als zij anderstalig zijn.
De vrijwilligers geven geen les, dat is ook niet de doelstelling, het is de bedoeling om dagelijkse dingen te doen en te bespreken – het boodschappen doen, de bibliotheek bezoeken, het samen wandelen, of de krant te lezen of het nieuws van de dag te bespreken. Kortom alles was wij in onze Nederlandse samenleving gezamenlijk doen en beleven.

Met de ondersteuning van het Oranjefonds kan Stichting Gilde Bergen Limburg van start gaan en de vrijwilligers werven en haar doelstellingen verder uitbreiden.