Home

Home

Zoek jij iemand die jou kan helpen? Of wil je iemand helpen? Lees dan verder!

Welkom op deze website van de stichting Gilde gemeente Bergen Limburg.

Wat is Gilde Bergen?
Gilde Bergen brengt vrijwilligers, die graag hun kennis en kunde willen delen, in contact met anderen die daar behoefte aan hebben. Het is plaats waar men elkaar kan vinden. De organisatie heeft een coördinerende functie: ze registreert vraag en aanbod en zoekt de mogelijke koppels die elkaar kunnen helpen. Daarnaast initieert ze projecten met als doel de sociale integratie te bevorderen. De stichting is  aangesloten bij Gilde Nederland, het landelijke overkoepelende orgaan van gilden in Nederland om door samenwerking meer te bereiken.

Voor wie?
Particulieren, non-profitorganisaties, beginnende ondernemers, en als laatste maar niet de onbelangrijkste: de vrijwilligers. Zij kunnen allemaal gebruik maken van onze diensten. Moeten we als stichting kiezen, dan leggen we onze prioriteiten bij hen die het sociaal of maatschappelijk harder nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen, armen, anderstaligen, etc. De primaire doelgroep zijn alle inwoners van de gemeente Bergen. 

Welke diensten?
In principe kan dat van alles zijn, het moet echter wel gaan om ontwikkeling van kennis of kunde. Er moet natuurlijk ook een passende vrijwilliger  beschikbaar of te vinden zijn. De stichting werkt als bemiddelaar. We doen dat door middel van vraag en aanbod te registreren. Daarnaast promoten we op project basis bepaalde thema's. Omdat de stichting nog vrij jong is draaien we op dit moment  slechts twee projecten, namelijk de 'TaalMaatjes' en de 'Vrouwen voor Vrouwen 'groep. Beide activiteiten richten zich op anderstaligen/nieuwkomers in de gemeente Bergen. De gilde vrijwilligers voeren in principe geen klussen uit, maar assisteren bij het verkrijgen van vaardigheden om de zelfredzaamheid te vergroten. Zij adviseren op allerlei gebied, geven lezingen, begeleiden, converseren in vreemde talen, en laten anderen profiteren van hun jarenlange ervaring in beroep of hobby. Ook ontwikkelen de vrijwilligers zelf nieuwe kennis en kunde die vrij gebruikt mag worden volgens het "open-source" principe.

Wat kost het?
Adviezen en begeleiding zijn gratis. Maakt een vrijwilliger onkosten, bijvoorbeeld vervoer, dan moeten die worden vergoed. Ons beleid is het de kosten laag te houden, om vooral hen die het niet breed hebben niet uit te sluiten. De stichting maakt geen winst. De bestuursleden zijn  ook vrijwilligers in dienst van de stichting. De stichting draait op  giften en subsidies.

Wat is het contact adres?
Wilt u van de diensten gebruik maken, of zelf uw diensten aanbieden? Neem dan contact op met ons: ga naar contact pagina.