Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland kunnen met ingang van 24 april 2013 individuele ondersteuning bij hun voorbereiding op het examen kopen bij Agens.

De ondersteuning is gericht op kandidaten - vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de  individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas, per (mobiele) telefoon of desnoods per post.

Het basisexamen inburgering in het buitenland bestaat vanaf 1 april 2011 uit de toets Kennis van de Nederlandse Samenleving, de toets Gesproken Nederlands ( niveau A1) en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen (niveau A1). 

bron: Rijksoverheid, nieuws