Inburgeringsaanbod voor asielgerechtigden

In het Regeerakkoord werd aangekondigd dat asielgerechtigden een aanbod krijgen. De overige inburgeraars moeten de eigen inburgering zelf betalen en kunnen daarvoor indien noodzakelijk gebruik maken van een sociaal leenstelsel. In de brief aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat asielgerechtigden ook gebruik kunnen maken van dit leenstelsel maar dat zij na het behalen van het examen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Lees hier de brief.

bron: Rijksoverheid, kamerstukken